-->

വിശപ്പകറ്റാന്‍ ബിസ്ക്കറ്റും വെള്ളവും; സർക്കാരിനോട് തൊഴുത് ഗുജറാത്ത് മലയാളികൾ

 വിശപ്പകറ്റാന്‍ ബിസ്ക്കറ്റും വെള്ളവും; സർക്കാരിനോട് തൊഴുത് ഗുജറാത്ത് മലയാളികൾ
വീഡിയോ എല്ലാവരിലും എത്തിക്കുക , എത്രയും പെട്ടന്ന് നടപടിയെടുക്കണം
credit:- Manorama News
Manorama News, Kerala’s No. 1 news and infotainment channel, is a unit of MM TV Ltd., Malayala Manorama’s television venture. Manorama News was launched on August 17, 2006. The channel inherited the innate strengths of the Malayala Manorama daily newspaper and its editorial values: accuracy, credibility and fairness. It raised the bar in Malayalam television news coverage and stands for unbiased reporting, intelligent commentary and innovative programs. MM TV has offices across the country and overseas, including in major cities in Kerala, Metros and in Dubai, UAE.